Pracownia obróbki cieplnej

Podczas zajęć w pracowni, uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

  • organizowania własnego stanowiska pracy z zastosowaniem przepisów bhp, ppoż, ochrony środowiska naturalnego i ergonomii,
  • dobierania narzędzi i przyrządów do wykonywanych prac,
  • dobierania parametrów hartowania, odpuszczania, wyżarzania,
  • wykonywania podstawowych operacji obróbki cieplnej (hartowania, odpuszczania, wyżarzania),
  • oceniania własnego wyrobu

Wyposażenie zasadnicze pracowni:

  • piec do obróbki cieplnej stali wraz z urzadzeniem pomiarowym
  • piec do odpuszczania i odprężania stali wraz z urzadzeniem pomiarowym
  • rejestrator wielokanałowy + miernik do badania temperatury
  • stół hartowniczy wraz z wannami hartowniczymi
  • sprzęt ochrony indywidualnej

DSCN1562DSCN1564

 

 

 

 

      

DSCN1534DSCN1566

 

 

 

 

 

DSCN1565DSCN1560