Pracownia urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Wyposażenie zasadnicze pracowni:

  • zestaw fotowoltaiczny,
  • zestaw kolektorów słonecznych panelowych,
  • zestaw wymiennikowo-pompowy z powietrzną pompa ciepła,
  • kocioł na biomasę z podajnikiem,
  • komplety narządzi monterskich,
  • sprzęt kontrolno-pomiarowy i diagnostyczny

Podczas zajęć w pracowni, uczniowie:

  • organizują stanowiska pracy do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • wykonują montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • przygotowują do odbioru urządzenia i systemy energetyki odnawialnej,
  • wykonują prace konserwacyjne, naprawę i demontaż urządzeń energetyki odnawialnej.