Pracownia hydrauliki

Uczniowie (słuchacze) w pracowni hydrauliki nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie:

  • analizowania działania układów hydraulicznych
  • przygotowania elementów podzespołów hydraulicznych do montażu
  • montażu i demontażu elementów i podzespołów hydraulicznych

Pracownia wyposażona jest:

  • w zestaw elementów hydraulicznych,
  • zestaw narzędzi monterskich,
  • instrukcje do wykonywania ćwiczeń.