Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych

Uczniowie w pracowni nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie:

  • posługiwania się dokumentacją elektryczną
  • czytania schematów elektrycznych
  • montażu i uruchamiania układów sterowania maszyn elektrycznych
  • montażu dławików i transformatorów (pomiary)
  • konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych

 

Pracownia wyposażona jest w:

  • multimetry cyfrowe
  • miernik rezystancji izolacji i impedancji pętli zwarcia
  • stanowiska do montażu układów stycznikowo – przekaźnikowych
  • stanowiska dydaktyczne z przemiennikami częstotliwości