Pracownia instalacji elektrycznych

Uczniowie podczas zajęć w pracowni nabywają umiejętności związane z montażem i konserwacją instalacji elektrycznych.

 

Pracownia wyposażona jest w:

  • multimetry cyfrowe
  • mierniki do pomiaru parametrów instalacji elektrycznych
  • aparaty i urządzenia elektryczne
  • aparaty nowoczesnych instalacji elektrycznych