Pracownia urządzeń elektronicznych

Uczniowie (słuchacze) w pracowni urządzeń elektronicznych nabywają wiadomości i umiejętności w zakresie:

 • budowy, działania i programowania instalacji:
  • domofonowej i wideodomofonowej
  • monitoringu przemysłowego
  • systemów domofonowych
  • TV satelitarnej i kablowej
  • oraz ich podzespołów, a także montażu i konserwacji powyższych instalacji
 • Tworzenia programów i programowania sterowników PLC
 • Montażu, uruchamiania i konserwacji układów opartych o sterowniki PLC.

wyw-8317

Pracownia wyposażona jest w:

 • stanowisko do montażu, uruchomiania i badania instalacji domofonowej i wideodomofonowej
 • stanowisko do montażu, uruchamiania i badania instalacji monitoringu przemysłowego
 • stanowisko do montażu ,uruchamiania i programowania różnych systemów alarmowych
 • stanowisko do montażu i badania instalacji odbiorczej TV satelitarnej
 • stanowisko do montażu, uruchamiania i badania sieci TV kablowej
 • stanowisko do programowania, symulacji i pracy sterowników PLC

IMG_7991