Pracownia badań materiałowych

Podczas zajęć w pracowni uczniowie nabywają umiejętności z zakresu:

 • przeprowadzania badań dotyczących własności wytrzymałościowych i deformacyjnych materiałów (ściskanie, ścinanie, rozciąganie, zginanie)
 • wykonywania badań mikroskopowych, metalograficznych, pomiarów twardości.

Wyposażenie zasadnicze pracowni:

 • zestaw komputerowy stacjonarny wraz z systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym
 • uniwersalna maszyna wytrzymałościowa
 • przecinarka ściernicowa
 • praska do inkludowania
 • mikroskop metalograficzny optyczny
 • mikroskop stereoskopowy (z oświetlaczem)
 • polerka do szlifowania wstępnego
 • polerka do polerowania ostatecznego
 • twardościomierz Rockwella
 • Defektoskop magnetyczny strumieniowy